Fundació Ferrer Sustainability

Fundació Ferrer
Sustainability

La Fundació Ferrer Sustainability té per objectiu transformar vides i treballar per una societat més justa i equitativa, mitjançant la cohesió social i la preservació del medi ambient.
Portem a terme la nostra tasca a través de dos grans projectes: Ferrer for food i Green for good, a través dels quals perseguim generar el màxim impacte en benefici de les persones i del planeta.
Ferrer for food és un projecte de cuina social que dona resposta a la urgència alimentària que vivim, elaborant i entregant àpats diaris a persones en situació de vulnerabilitat a través d’entitats socials del Barcelonès i el Maresme.
Per l’altra banda, Green for good és un projecte d’horticultura urbana social que impulsa un model de ciutat verda, sostenible i agroregenerativa a través de la instal·lació d’horts urbans gestionats per col·lectius compromesos amb l’agroecologia o persones en situació de vulnerabilitat.

Impulsor

L’impulsor de la Fundació Ferrer Sustainability és la companyia farmacèutica Ferrer, que té el propòsit de crear una nova manera de fer negocis, d’estar al món i de ser una organització d’impacte positiu en la societat.
Fruit d’aquesta voluntat, a principis del 2022 la companyia va aconseguir ser el primer laboratori farmacèutic espanyol en rebre la certificació B Corp al complir amb els més alts estàndards en termes d’acció i exercici social i ambiental, transparència i responsabilitat empresarial, en tots els territoris on la companyia té presència directa. Així, Ferrer forma part d’aquesta comunitat d’empreses orientades a construir una economia més inclusiva i sostenible.
En aquest sentit doncs, per a Ferrer el negoci farmacèutic no és un fi en si mateix sinó un mitjà per promoure canvis socials, i la Fundació és, amb aquesta filosofia, l’eina amb la qual revertir en la societat els beneficis derivats de la seva tasca corporativa, destinant un 60% dels seus beneficis nets als projectes socials i mediambientals que duem a terme.

Memòria anual

Consulta la memòria anual d’activitat 2022.