La nostra aposta verda

La nostra aposta verda

Green for Good és un projecte d’horticultura urbana social a través del qual fomentem l’agroecologia i impulsem un model de ciutat més verda, inclusiva, sostenible i agroregenerativa. Tot això a través de la instal·lació d’horts socials urbans i periurbans gestionats per col·lectius en situació de vulnerabilitat.

El nostre objectiu és reverdir i fer productives 10 hectàrees de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, posant el focus en el més important: el poder transformador dels horts a la vida de les persones que els cultiven i de les persones beneficiàries dels aliments que s’obtenen.
La nostra visió és la d’una ciutat ecològica, transformada, sana, inclusiva, cohesionada, justa i resilient, amb col·lectius compromesos i amb persones en situació de vulnerabilitat implicades en la seva gestió i beneficiant-se del poder terapèutic, educatiu i integrador d’aquesta activitat.

Per què ho fem?

Actualment un 54% de la població mundial viu a ciutats, la majoria grises, no biofíliques, urbanísticament no inclusives amb el verd, sense estar concebudes per a ser productives i proveir d’un entorn favorable i beneficiós als habitants. Aquest percentatge va en augment i es preveu que el 2050 dos terços de la humanitat visqui en nuclis urbans.
La vida a les ciutats és positiva per al desenvolupament de relacions socials, cultura, negocis, ciència i comunicació, entre altres àmbits. Tot i així, aquest creixement urbà considerable i inevitable també planteja problemes significatius de desenvolupament sostenible, contaminació, infraestructures i recursos.
Davant d’aquest escenari, com a societat se’ns presenta un repte important: sustentar amb èxit a milions de persones en un entorn segur, ecològic, sa i autosuficient.
Ens trobem davant models de desenvolupament i coexistència que prioritzen el consum abans que la vida i que han dut al planeta a experimentar canvis climàtics sobtats vinculats al canvi energètic. L’agricultura industrial és un dels principals culpables, així com la desforestació, l’esgotament de l’aigua, la degradació del sòl i la pèrdua de la biodiversitat.
Ciutat en ple desenvolupament de relacions socials, culturals i negocis

Què ens diferencia?

Plantegem models escalables i dissenyem des de la permacultura: ens adaptem a les necessitats, condicionants i especificitats de cada entorn. Així doncs, proposem models i formats adaptables, tenint en compte també les necessitats, característiques i implicació dels col·lectius que cultivaran i gestionaran els horts.

La nostra és una aposta de futur. A través del nostre projecte donem resposta a múltiples reptes actuals i generem un canvi positiu. El model de ciutat que impulsem té un impacte en:

  • Apoderament i integració de les persones, ja que es genera ocupació.
  • Millora de la qualitat de vida al facilitar l’accés a la natura a col·lectius que viuen en entorns grisos, sense zones verdes.
  • Foment de la biofília.
  • Lluita per la justícia climàtica: es redueix l’emissió de gasos d’efecte hivernacle gràcies a la capacitat d’absorció de C02 de les plantes. A més, es millora l’eficiència energètica dels edificis degut a un millor aïllament tèrmic per la vegetació.
  • Es redueix la contaminació atmosfèrica gràcies a la gran capacitat que tenen les plantes de netejar l’aire de partícules contaminants.
  • Km0: la producció d’aliments de proximitat permet reduir distàncies en el transport i evitar intermediaris.
  • S’afavoreix l’economia circular i l’aprofitament de recursos.
  • Es possibilita l’autosuficiència alimentària.