Entitats socials

Les entitats i menjadors socials del Barcelonès i el Maresme on entreguem els àpats de Ferrer for Food duen a terme una important tasca integradora: el plat a la taula és una oportunitat per realitzar un treball d’acompanyament i suport a persones en situació de vulnerabilitat.
Per iniciar la col·laboració amb cadascuna d’elles fem una due diligence per comprovar la seva solidesa, trajectòria i que disposen d’un programa social d’acompanyament per a les persones que atenen: persones sense llar o en infrahabitatges, gent gran que viu sola, famílies monoparentals amb nens, i altres persones en risc d’exclusió degut a la crisi originada per la pandèmia.