Estudis i investigacions

Anem de la mà de la ciència i la investigació i treballem per exposar i donar llum a qüestions de la nostra àrea de coneixement i col·laboració.

Alguns d´aquests projectes agrícoles son els estudis MITOS i RegenSòl, els quals desenvolupem col·laborant estretament amb la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona i un prestigiós equip d’investigadors, liderat pel Dr. Joan Romanyà, Doctor en Biologia i responsable del Departament d’Edafologia de la Facultat de Farmàcia (UB), juntament amb la Dra. Rosa Lamuela Raventós, Doctora en Farmàcia, i professora Titular del departament de Nutrició i Bromatologia.

Els nostres científics: el Dr. Joan Romanyà i la Dra. Rosa Lamuela Raventó

Estudi MITOS (Microbiota Tomatoes)

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya va publicar el 2022 els primers resultats d’aquest projecte de tres anys (dels quals han transcorregut dos), basat en el cultiu del tomàquet i el qual presenta una comparativa agronòmica i de qualitat alimentària entre diferents varietats locals i millorades per a la producció ecològica en condicions de fertilització orgànica diferenciada. S’estudia el valor nutricional quant a fitoquímics, vitamines i minerals de 14 varietats de tomàquet, híbrids vs. Heriloom, en contrast segons diferents mètodes de cultiu i fertilització. És a dir, s’estudien les matèries actives que es generen en un tomàquet en funció de les varietats i de les tècniques de cultiu aplicades.

L’objectiu de l’estudi és demostrar que les varietat tradicionals, de pol·linització oberta, cultivades en sistemes de producció ecològica, són més saludables i sabroses que les varietats Filial1 (híbrids determinats) cultivades amb tècniques convencionals basades en la síntesi química de laboratori, y com i en quin grau les matèries actives que aquestes varietats contenen afecten a la biota del sistema digestiu humà.

Estudi RegenSòl

Projecte pilot que pretén demostrar de forma pràctica la utilitat en la fertilització i regeneració de la terra dels triturats de fusta de treballs forestals locals i de restes de poda urbana com a font de nutrients i ecosistema per a la microbiota edàfica.

Aquest estudi, també anomenat “projecte Carmoniato”, proposa la incorporació de 15kg de triturat de fusta per m2 amb la finalitat de generar un ecosistema biòtic complex de fons, bacteris, algues, protozous, etc. que després siguin els encarregats de nodrir les plantes de cultiu. Pretén demostrar que amb la fertilització amb fusta es poden obtenir cultius de forma continuada durant 10 anys sense necessitat de llaurar, fresar o remoure la terra.

A més, el projecte representa una solució per a les restes vegetals generades localment, promou una agricultura basada en el carboni i un ús molt limitat de la maquinària pesada. Podem dir que promou una agricultura escalable, que fixa més CO2 del que genera durant l’activitat agrícola.
Durant el 2022 es va realitzar un treball continu de seguiment amb analítiques del sòl, per així poder corroborar l’evolució de la terra de cultiu cap a un sistema resilient i fèrtil per a l’obtenció de vegetals.
Per al 2023 i endavant se’ns ha proposat mentoritzar a nou finques catalanes adherides al projecte amb l’objectiu de compartir coneixements, resultats i l’expertise adquirit durant el primer any pilot.