Compromís Ecològic

Compromís Ecològic

El compromís de la Fundació Ferrer Sustainability amb el planeta és absolut i transversal.
La circularitat de residus o la sensibilització́ mediambiental són punts clau a la Fundació, de la mateixa manera que ho són a Ferrer. La cerca de l’equilibri, l’ecodisseny o la biofília estan sempre presents en tots i cadascun dels nostres processos.

Coherents amb els valors

Cada dia treballem per tal que l’impacte de les nostres accions sigui coherent amb els valors que promovem:

HORTS ECOLÒGICS
Els nostres horts son ecològics i es treballen en règim de permacultura.

APROFITAMENT
Lluitem contra el malbaratament alimentari i, per tant, treballem en l’aprofitament dels recursos.

PRODUCTORS LOCALS
Tenim la missió de donar suport a productors locals ecosostenibles.

HORTS URBANS SOCIALS
Defensem a ultrança el seu gran poder transformador i l’impacte positiu davant problemàtiques de caire social, ecològic i productiu.

ENVASOS RECICLABLES
Els envasos on se serveixen els àpats són semicompostables.

COMPROMESOS
Treballem amb entitats compromeses amb el reciclatge i la circularitat de residus.

La ciutat que volem

S’estima que al 2050 el 80% de la població mundial viurà en grans ciutats. Aquest creixement urbà inevitable planteja problemes importants de desenvolupament sostenible, contaminació, infraestructures i recursos. Davant aquest escenari, com a societat se’ns presenta un repte important per poder sustentar amb èxit a milions de persones en un entorn segur, ecològic, sa i autosuficient.
Des de la Fundació Ferrer Sustainability treballem per tal que els nuclis urbans incloguin més zones verdes cultivables i productives a través d’horts socials i impulsem un model de ciutat agroregenerativa, sostenible, transformada i inclusiva que dona resposta a diverses problemàtiques socials, ecològiques i productives davant les quals cal actuar d’immediat.

Som Fundació, som Ferrer, però sobretot som Sustainability

Pel nostre equip, la sostenibilitat es basa en l’harmonització de tres pilars bàsics: l’econòmic, el mediambiental i el social. És en l’equilibri de tots tres que, de projecte en projecte, volem demostrar com d’eficient i d’eficaç̧ és aquesta visió́ holística a l’hora de dur a terme la nostra activitat, amb l’objectiu últim de generar un impacte positiu en la societat.