Green for Good

Green for Good

La nostra aposta verda: horts socials urbans i periurbans
A través del nostre projecte Green for good proposem i impulsem un model de ciutat més verda, sostenible i agroregenerativa fomentant l’agroecologia i fent augmentar els metres de zona verda cultivable a l’Àrea Metropolitana de Barcelona instal·lant horts urbans socials a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, posant en valor els beneficis socials i el poder terapèutic, educatiu i integrador d’aquesta activitat, així com contribuir a generar consciència ecològica.
La nostra visió és la d’una ciutat ecològica, transformada, sana, inclusiva, cohesionada, justa i resilient, amb col·lectius compromesos i amb persones en situació de vulnerabilitat implicades en la gestió dels horts socials.
Perseguim generar un impacte positiu, contribuir a millorar la vida de les persones i de la seva salut, així com millorar les condicions i possibilitats de l’entorn on vivim.

MANIFEST GREEN FOR GOOD

 • No als organismes genèticament manipulats. Sí a la pol·linització oberta
 • Celebrem la diversitat
 • Actuem verd perquè pensem verd
 • Reciclem i compostem per convicció
 • Germinem, sembrem, collim i compartim per amor i necessitat vital
 • Dignifiquem el nostre entorn i obtinguem virtut
 • Més flors i menys fum
 • Més tomàquets farcits de tomàquet
 • Desitgem aliments de veritat per tothom
 • L’agricultura serà integrativa, respectuosa i regenerativa o no serà
 • Sembra i recolliràs
 • Som autèntics perquè intentem ser coherents
 • Una ciutat gris no és sostenible
 • Una ciutat verda ofereix oportunitats de canvi positiu i transformació
 • No ens agrada el “greenwashing”
 • Guardem les llavors com un tresor que porta esperança i vida
 • La terra no és una herència sinó un llegat
 • Menys plàstic, més consciència
 • Estem a favor de la tecnologia ètica i humana
 • Les ciutats seran verdes i agroregeneratives o no seran

Una realitat gris que volem transformar

Actualment, un 54% de la població mundial viu a ciutats, la gran majoria grises, no biofíliques, urbanísticament no inclusives amb el verd i no plantejades amb el fi de ser productives i proveir d’un entorn favorable i beneficiós a les persones que hi viuen. Aquest percentatge va en augment i es preveu que pel 2050 la població vivint en nuclis urbans representi dos terços de la humanitat.
És evident que la vida a les ciutats és positiva i empoderadora per al desenvolupament de les persones pel que fa a relacions socials, la cultura, els negocis, la ciència i la comunicació, entre d’altres àmbits. No obstant, aquest creixement urbà considerable i inevitable també presenta problemes importants de desenvolupament sostenible, contaminació, infraestructures i recursos.
Ens trobem davant models de desenvolupament i coexistència que prioritzen el consum davant la vida i que han dut al planeta a viure sobtats canvis climàtics vinculats al canvi energètic. Per la seva banda, l’agricultura industrial és una de les principals responsables d’aquests canvis, així com la desforestació, l’esgotament de l’aigua, la degradació del sòl i la pèrdua de la biodiversitat.
En aquest sentit, l’escenari planteja un repte important per poder sustentar amb èxit i en un futur immediat a milions de persones en un entorn segur, ecològic, sa i autosuficient.

El nostre model

D’aquest context gris en sorgeix l’oportunitat de treballar pel canvi. Amb una ferma perspectiva de justícia social, ecològica i climàtica, des de la Fundació Ferrer Sustainability volem consolidar a través d’aquest projecte el nostre compromís amb les persones i amb el medi ambient, raó de ser de la nostra activitat.
Treballem per fer créixer els metres de zona verda cultivable a l’Àrea Metropolitana de Barcelona instal·lant horts urbans socials que empoderin a les persones i contribueixin al seu desenvolupament personal.
I què ens diferencia d’altres iniciatives? Plantegem models escalables i dissenyem des de la permacultura: ens adaptem a les necessitats, condicionats i especificitats de cada entorn. Així, proposem models i formats adaptables, tenint en compte també les necessitats, característiques i implicació dels col·lectius que gestionaran els horts. Treballem en teulades, terrasses, solars i parets.
Disposem d’un banc de llavors propi, convertim els problemes en l’àmbit de la sostenibilitat en oportunitats i busquem el màxim impacte i benefici social.
Actualment estem establint sinèrgies amb entitats socials, ajuntaments i empreses amb certificació B Corp, així com també detectem altres oportunitats de generar un impacte positiu i beneficiós en l’entorn de zones urbanes més desfavorides i de les persones que hi viuen.

Una aposta de futur

A través del nostre projecte donem resposta a múltiples reptes actuals i generem un canvi a positiu. El model de ciutat que impulsem té un impacte en:
Qüestions socials:
 • Empoderament i integració de les persones, atès que es genera ocupació
 • Millora de qualitat de vida al facilitar l’accés a la natura a col·lectius vivint en entorns grisos, mancats de zones verdes,
 • Foment de la biofília
Qüestions ecològiques:
 • Lluita per la justícia climàtica: reduint l’emissió de gasos d’efecte hivernacle gràcies a la capacitat d’absorció de CO2 de les plantes. A més, es millora l’eficiència energètica dels edificis degut a un millor aïllament tèrmic per la vegetació.
 • Es redueix la contaminació atmosfèrica gràcies a la gran capacitat que tenen les plantes de netejar l’aire de partícules contaminats
 • Km0: la producció d’aliments de proximitat permet reduir distàncies en el transport i eliminar intermediaris
 • S’afavoreix l’economia circular i l’aprofitament de recursos
Qüestions productives:
 • Es possibilita l’autosuficiència alimentària