Avís legal i condicions d’ús

Aquest avís legal i condicions d’ús (d’ara endavant, “l’Avís legal i condicions d’ús”) regeixen l’accés i la utilització del lloc web accessible mitjançant el nom de domini https://fundacioferrersustainability.org o algun dels seus altres dominis o subdominis (d’ara endavant, “el lloc web”) dels quals sigui titular FUNDACIÓ FERRER SUSTAINABILITY (d’ara endavant, “FERRER”).

L’accés al lloc web atribueix, a qui ho fa, la condició d’usuari del lloc web (d’ara endavant, “l’Usuari”) i implica que l’Usuari coneix tots els termes previstos a continuació. En cas que no estigui d’acord amb aquest Avís legal i condicions d’ús, li demanem que no faci ús del lloc web.

Recomanem que l’usuari llegeixi atentament aquest Avís legal i condicions d’ús cada vegada que accedeixi al lloc web, ja que pot patir modificacions, perquè el titular d’aquest lloc web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis que consideri oportuna, d’aquest Avís legal i condicions d’ús i, en general, dels elements que integren el disseny i la configuració del lloc web.

1. INFORMACIÓ GENERAL DEL LLOC WEB

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’ofereix la informació general del titular i responsable d’aquest lloc web:

Titular: FUNDACIÓ FERRER SUSTAINABILITY

Domicili: Avinguda Diagonal, 549, 5a planta, 08029 Barcelona (Espanya)

Adreça de correu electrònic: lopd@ferrer.com

Telèfon: 936 003 700

CIF: G67568147

Dades registrals: Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb data 30 de març de 2020 i amb el número 3169.

2. ACCÉS I FUNCIONAMENT DEL LLOC WEB

1. Normes d’utilització del Lloc

L’Usuari s’obliga a utilitzar el lloc web i tot el seu contingut i serveis conforme al que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i aquest Avís Legal i condicions d’ús. Així mateix, s’obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del lloc web i a no fer-los servir per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable. L’Usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre ni posar a disposició de tercers cap tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i aquest Avís legal i condicions d’ús. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’usuari es compromet a:

L’Usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre ni posar a disposició de tercers cap tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i aquest Avís legal i condicions d’ús. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’usuari es compromet a:

I. No introduir ni difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob o pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

II. No introduir ni difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa Internet.

III. No difondre, transmetre ni posar a disposició de tercers cap tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment i en els tractats internacionals.

IV. No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, elemento o contenido que constituya publicidad ilícita o desleal.

V. No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu brossa”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals” ni cap altra forma de sol·licitud, excepte en aquelles àrees (com ara espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes amb aquesta finalitat.

VI. No introduir ni difondre cap informació o continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixin a error als receptors de la informació.

VII. No difondre, transmetre ni posar a disposició de tercers cap tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del lloc web o a tercers.

VIII. No difondre, transmetre ni posar a disposició de tercers cap tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

IX. No incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.

L’Usuari s’obliga a mantenir FERRER indemne davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui estar obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment, per part de l’Usuari, de qualsevol de les normes d’utilització esmentades anteriorment. FERRER es reserva el dret a sol·licitar indemnització pels danys i perjudicis que corresponguin.

2.Responsabilitat

a) Responsabilitat per l’ús del lloc web: L’Usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del lloc web, i FERRER queda exonerat de tot tipus de responsabilitat que es pogués derivar de les accions de l’Usuari.

FERRER farà tots els esforços i utilitzarà tots els mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent al lloc web. No obstant això, FERRER no assumeix cap garantia en relació amb la presència d’errors o possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d’aquest lloc web.

L’Usuari és l’únic responsable de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per terceres persones contra FERRER basada en la utilització del lloc web per part de l’Usuari. Si és el cas, l’Usuari assumirà les despeses, els costos i les indemnitzacions que s’irroguin a FERRER amb motiu de les reclamacions o accions legals.

b) Responsabilitat pel funcionament del lloc web: L’accés de l’Usuari al lloc web no implica per a FERRER l’obligació de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, disposar de les eines adequades per detectar i desinfectar programes informàtics nocius.

FERRER no es responsabilitza dels danys produïts al programari i als equips informàtics de l’Usuari o de tercers durant la utilització dels serveis oferts al lloc web.

FERRER no es responsabilitza dels danys o perjudicis de cap tipus produïts a l’Usuari provocats per fallades o desconnexions de les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del lloc web durant la prestació del mateix servei o amb caràcter previ. És a dir, FERRER exclou tota responsabilitat que es pugui derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic.

Així mateix, també s’exclou qualsevol responsabilitat que es pugui derivar per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o a Internet, així com per danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de FERRER.

FERRER està facultat per suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accés al lloc web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

c) Responsabilitat per contingut: FERRER no es farà responsable, tret d’aquells casos als quals obligui la llei, dels danys o perjudicis que es puguin ocasionar per l’ús, la reproducció, la distribució o la comunicació pública, o qualsevol tipus d’activitat que faci sobre ells, dels textos i/o fotografies que es trobin protegits per drets de propietat intel·lectual pertanyents a tercers, sense que l’Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que fa o pretén fer.

D’altra banda, FERRER no serà responsable de la informació enviada per l’Usuari. En el moment que FERRER tingui esment efectiu que allotja dades no precises o incorrectes, es comprometrà a actuar amb diligència per retirar-les o fer-hi impossible l’accés. L’Usuari assumeix que, en cas de prendre decisions sobre la base de la informació subministrada al lloc web, la responsabilitat serà exclusivament seva, i no podrà presentar cap reclamació a FERRER per les conseqüències de les decisions preses.

Pel que fa a les informacions i els continguts relacionats amb la salut, aquests es proporcionen amb fins informatius i FERRER recomana a l’Usuari que actuï sempre d’acord amb assessorament mèdic professional.

3. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web

El servei d’accés al lloc web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç, directoris i, fins i tot, instruments de cerca que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (d’ara endavant, “Llocs enllaçats”). En cas que l’Usuari consideri que hi ha un Lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, podrà comunicar-ho a FERRER, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar l’enllaç corresponent.

L’existència de Llocs enllaçats no pressuposarà en cap cas la formalització d’acords amb els seus responsables o titulars, ni la recomanació, promoció o identificació de FERRER amb les manifestacions, continguts o serveis que s’hi proporcionen.

Aquest lloc web pot incloure enllaços de pàgines web de tercers que permetin a l’Usuari accedir-hi. No obstant això, FERRER no es fa responsable del contingut d’aquestes pàgines web enllaçades, sinó que serà l’Usuari l’encarregat d’acceptar i comprovar els accessos cada vegada que hi accedeixi. Aquest Avís legal i condicions d’ús es refereix únicament a aquest lloc web i continguts de FERRER i en cap cas no s’aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través del lloc web.

D’altra banda, els tercers que tinguin la intenció d’incloure a la seva pàgina web un enllaç d’aquest lloc web hauran de complir amb la legislació vigent i no podran allotjar continguts que siguin inapropiats i/o il·lícits. FERRER no es fa responsable del contingut del lloc web del tercer, ni en promou, garanteix, supervisa o recomana els continguts. En cas que la pàgina web enllaçant incompleixi algun dels aspectes anteriors, estarà obligada a suprimir l’enllaç de manera immediata.

4. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del lloc web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, que no limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el disseny gràfic i els codis font i altres elements que apareixen al lloc web, tenen com a titular exclusiu FERRER o bé tercers que ens han autoritzat degudament a utilitzar-los. De la mateixa manera, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol tipus continguts al lloc web estan protegits per la normativa aplicable.

FERRER no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial, ni sobre cap altre dret relacionat amb el seu lloc web i els serveis que s’hi ofereixen.

Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tots o part dels continguts d’aquest lloc web, constitueixen una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de FERRER o del seu titular.

3. PUBLICITAT

Al lloc web es podran allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per ser inclòs al lloc web compleix amb les lleis que en cada cas siguin aplicables.

FERRER no serà considerat responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin incloure els continguts publicitaris dels patrocinadors; i, en tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc web, es poden posar en contacte amb FERRER a través dels mitjans indicats a l’inici.

4. USUARIS INTERNACIONALS

El lloc web és controlat, explotat i actualitzat a Espanya per FERRER.

FERRER no garanteix que les dades del lloc web siguin correctes o que estiguin disponibles en altres territoris o ubicacions. Tampoc no garanteix que els productes i serveis que s’ofereixen a través del lloc web estiguin disponibles en altres territoris amb la mateixa presentació o marca, en les mateixes mides ni en les mateixes condicions.

Els productes als quals es fa referència al lloc web poden estar subjectes a diferents controls depenent del país d’ús. La informació sobre aquests productes pot variar segons el país. Els usuaris del lloc web han de consultar, amb els seus respectius serveis, a metges locals i a les autoritats reguladores quina és la informació adequada per al seu país.

5. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I COOKIES

A la política de privacitat s’inclou tota la informació necessària per conèixer el tractament que FERRER farà de les dades personals que faciliti l’Usuari mitjançant els diferents formularis ubicats en aquest lloc web. Li demanem que llegeixi atentament aquest text legal abans de facilitar-nos les seves dades personals.

Respecte a l’ús de cookies i tecnologies similars, a la política de cookies trobarà tota la informació sobre l’ús que FERRER i/o tercers fan d’aquestes tecnologies. En aquesta política se l’informarà sobre la seva instal·lació, i també sobre la possibilitat de configurar-les i/o rebutjar-les.

6. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si alguna clàusula inclosa en aquest Avís legal i condicions d’ús fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà únicament aquella disposició o la part que sigui nul·la o ineficaç, i la resta de l’Avís legal i condicions d’ús continuarà en vigor, i aquesta disposició, o la part que en resultés afectada, es considerarà com a no inclosa.

7. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquest Avís legal i condicions d’ús es regirà i s’interpretarà conforme a la legislació espanyola.

La resolució de qualsevol conflicte que es pugui derivar de l’accés al lloc web se sotmetrà als jutjats o tribunals de la ciutat de Barcelona, tret que la llei estableixi una altra cosa.

FERRER perseguirà l’incompliment d’aquest Avís legal i condicions d’ús, així com qualsevol utilització indeguda del lloc web, per a la qual cosa exercirà totes les accions civils i/o penals que li puguin correspondre i a les quals tingui dret.

8. CONTACTE

Per a qualsevol consulta o comentari sobre aquest Avís legal i condicions d’ús, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic lopd@ferrer.com

_

Data d’actualització: Maig 2021